Novada Akhisar Gayrimenkul Yatırım Fonu İç Tüzük SPK onayı

Novada Akhisar GYF Kuruluşu ve Fon Katılım Paylarının İhracına İlişkin Belgelerin SPK Onayı

Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Novada Akhisar Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve fonun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.