Fon yatırım stratejisi nedir?

» Fon, Novada Söke Organize Ticaret Birimine yatırım yaparak elde edilecek kira gelirleri üzerinden yatırımcılara düzenli ve artan oranda temettü ödemeyi hedeflemektedir.

 

Fon pay değeri nasıl hesaplanır ve nereden izlenir ?

» Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon fiyatı günlük olarak websitemizde ilan edilmekte ve yatırımcılar aynı zamanda MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve İş Bankası Saklama hesaplarında katılım paylarını takip edebilmektedir.

 

Nasıl fon alabilirim ?

» Fon almak için nitelikli yatırımcı olmak gereklidir. İş Bankası Saklama hesabı üzerinden fon alımı yapılabilir. Her yarıyıl sonunda fona giriş yapmak mümkündür.

 

Nasıl fon satabilirim ?

» Katılma paylarını elde ettikten sonra bir yılı dolduran yatırımcılar, 2 ay önceden bildirmek şartı ile her yıl Haziran sonu ve Aralık sonu hesaplanan fiyat üzerinden fona iade yapabilirler. İlk bir yıl içinde fona iade olursa 10% ceza fona (diğer yatırımcılara) ödenir. Fona iade dışında, nitelikli yatırımcılar arasında pay devri mümkündür.

 

Yönetim ücreti ve Performans primi ne kadardır?

» Fon yönetim ücreti senelik 0,3%’dir ve aylık olarak tahsil edilir. Performans primi için; gayrimenkul yatırımlarından elde edilen net gelir Euro bazında, fona yatan T.C. Merkez Bankası’nın açıkladığı Euro alış kurunu baz alan ana para üzerinden yine Euro olarak yıllık 6%’yı aşar ise performans primi 6%’yı aşan kısmın 1/3’ü kadar tahakkuk edecek ve 10 iş günü içerisinde fondan tahsil edilecektir.