Fon Yatırım Stratejisi Nedir?

Tarım, gıda, sağlık, bilişim ve teknoloji sektörleri hedef sektörlerdir. Fakat yatırımları öncelikli olarak tarım ve tarım teknolojisi üzerine olacaktır.

 

Hangi alanda yatırım yapılması hedeflenmektedir?

Yapılması planlanan yatırımlar arasında tarım operatörü şirketleri, büyük ölçekte meyve bahçeleri ve tarım teknolojisi üreten firmalar bulunmaktadır.

 

Fon pay değeri nasıl hesaplanır ve nereden izlenir ?

Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon fiyatı günlük olarak websitemizde ilan edilmekte ve yatırımcılar aynı zamanda MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve Saklama hesaplarında katılım paylarını takip edebilmektedir.

 

Nasıl fon alabilirim ?

Fon almak için nitelikli yatırımcı olmak gereklidir. Saklama hesabı üzerinden fon alımı yapılabilir. Her çeyrek döneminde veya yatırım komitesi karar verirse her ay sonunda fona giriş yapmak mümkündür.

 

Fonun süresi ne kadardır ve fona iade yapılabilir mi?

Fon’un süresi son iki yılı tasfiye dönemi olmak üzere 7 yıldır. Fona pay iadesi yapılamamaktadır ancak nitelikli yatırımcılar arasında pay devri mümkündür.

 

Yönetim ücreti ve Performans primi ne kadardır?

Fon yönetim ücreti senelik 2%’dir ve aylık olarak tahsil edilir. Performans primi elde etmek için fonun yatırım yaptığı varlıkların getirisinin enflasyonun üzerinde değer kazanması gerekmektedir. Enflasyon’un üzerindeki getirinin %20’si fon tarafından başarı primi olarak tahsil edilir.