Milenyum GYF

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Milenyum Gayrimenkul Yatırım Fonu, yatırım stratejisi, fon portföyünde değer artışı sağlamak, alım-satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkulü almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve alım-satım vaadinde bulunmaktır.

 

Fon, mevzuatta öngörülen sınırlar dâhilinde olmak kaydı ile üzerinde ipotek veya (gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte) takyidat şerhi bulunan veya paylı mülkiyet yapısına sahip olan bina, arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı haklara; yerli ve/veya yabancı gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilir.

 

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Milenyum Gayrimenkul Yatırım Fonu detaylı bilgileri için yatırımcı sunumunu, iç tüzüğü, ihraç belgesini, fon performans raporlarını ve bağımsız denetim raporlarını inceleyiniz.

 

Fona katılmak ve daha detaylı bilgi almak için  [email protected] veya 0212 286 30 52 numaralı telefondan irtibata geçiniz.