Fon yatırım stratejisi nedir?

» Fon, Türkiye’de stratejik arsa ve arazilere yatırım yaparak orta ve uzun vadede sermaye büyümesi sağlamayı hedeflemektedir.

 

Hangi bölgelerde yatırım yapılması hedeflenmektedir ?

» Fon, tüm Türkiye’de yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi planlamakta olup, gelişmekte olan Anadolu kentlerine bahusus nüfusu 750 bin üzerindeki büyük şehirlere ve bu büyük şehirlerdeki nüfusu 30 binin üzerindeki belediye sınırlarında yer alan gayrimenkullere öncelik tanımak suretiyle yatırım yapmayı hedeflemektedir.

 

Fon pay değeri nasıl hesaplanır ve nereden izlenir ?

» Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon fiyatı günlük olarak websitemizde ilan edilmekte ve yatırımcılar aynı zamanda MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve İş Bankası Saklama hesaplarında katılım paylarını takip edebilmektedir.

 

Nasıl fon alabilirim ?

» Fon almak için nitelikli yatırımcı olmak gereklidir. İş Bankası Saklama hesabı üzerinden fon alımı yapılabilir. Her çeyrek döneminde veya yatırım komitesi karar verirse her ay sonunda fona giriş yapmak mümkündür.

 

Nasıl fon satabilirim ?

» Katılma paylarını elde ettikten sonra iki yılı dolduran yatırımcılar, 4 ay önceden bildirmek şartı ile her yıl Haziran sonu ve Aralık sonu hesaplanan fiyat üzerinden fona iade yapabilirler. İlk iki yıl içinde fona iade olursa 30% ceza fona (diğer yatırımcılara) ödenir. Fona iade dışında, nitelikli yatırımcılar arasında pay devri mümkündür.

 

Yönetim ücreti ve Performans primi ne kadardır?

» Fon yönetim ücreti senelik 2%’dir ve aylık olarak tahsil edilir. Performans primi elde etmek için fonun gayrimenkul satışı yapması ve her bir satışın en az gayrimenkule ilişkin giderler ve üzerine en az 15% değer artışı ile yapılması gereklidir. Bu durum gerçekleştikçe, aşan kısmın yarısı başarı primi olarak tahsil edilir.