Fon yatırım stratejisi nedir?

» Fon, Türkiye’de her türlü gayrimenkul yatırımı yaparak orta ve uzun vadede sermaye büyümesi sağlamayı hedeflemektedir.

 

Hangi bölgelerde yatırım yapılması hedeflenmektedir ?

» Fon, tüm Türkiye’de yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi planlamaktadır.

 

Fon pay değeri nasıl hesaplanır ve nereden izlenir ?

» Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon fiyatı günlük olarak websitemizde ilan edilmekte ve yatırımcılar aynı zamanda MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve İş Bankası Saklama hesaplarında katılım paylarını takip edebilmektedir.

 

Nasıl fon alabilirim ?

» Fon almak için nitelikli yatırımcı olmak gereklidir. İş Bankası Saklama hesabı üzerinden fon alımı yapılabilir. Her çeyrek döneminde veya yatırım komitesi karar verirse her ay sonunda fona giriş yapmak mümkündür.

 

Nasıl fon satabilirim ?

» Katılma paylarını elde ettikten sonra iki yılı dolduran yatırımcılar, 4 ay önceden bildirmek şartı ile her yıl Haziran sonu ve Aralık sonu hesaplanan fiyat üzerinden fona iade yapabilirler. İlk iki yıl içinde fona iade olursa 30% ceza fona (diğer yatırımcılara) ödenir. Fona iade dışında, nitelikli yatırımcılar arasında pay devri mümkündür.