Fon yatırım stratejisi nedir?

» Fon, Novada Urfa Organize Ticaret Birimine yatırım yaparak elde edilecek kira gelirleri üzerinden yatırımcılara düzenli ve artan oranda temettü ödemeyi hedeflemektedir.

 

Fon pay değeri nasıl hesaplanır ve nereden izlenir ?

» Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon fiyatı günlük olarak websitemizde ilan edilmekte ve yatırımcılar aynı zamanda MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve Takasbank (İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) hesaplarında katılım paylarını takip edebilmektedir.

 

Nasıl fon alabilirim ?

» Fon almak için nitelikli yatırımcı olmak gereklidir. Takasbank (İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) Saklama hesabı üzerinden fon alımı yapılabilir. Her yarıyıl sonunda fona giriş yapmak mümkündür.

 

Nasıl fon satabilirim ?

» Katılma paylarını elde ettikten sonra bir yılı dolduran yatırımcılar, 2 ay önceden bildirmek şartı ile her yıl Haziran sonu ve Aralık sonu hesaplanan fiyat üzerinden fona iade yapabilirler. İlk bir yıl içinde fona iade olursa 10% ceza fona (diğer yatırımcılara) ödenir. Fona iade dışında, nitelikli yatırımcılar arasında pay devri mümkündür.

 

Yönetim ücreti ve Performans primi ne kadardır?

» Fon yönetim ücreti senelik 0,25%’dir ve aylık olarak tahsil edilir. Fon’un getirisinin kıyaslanması amacıyla kullanılan kıstas (eşik değer) getiri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen değişim oranlarının aritmetik ortalamasıdır. Fonun alım satım karı veya kira geliri veya herhangi bir şekilde realize ettiği net gelir olması durumunda, Fon’un mevcut birim pay değerinin bir önceki performans primi tahsil edildiği dönemdeki fon birim pay değeri üstünden getirisi hesaplanır. Eğer bu getiri eşik değerin üzerindeyse eşik değerin üstünde kalan getirinin %20’si başarı primi olarak tahsil edilir.