Fon Yatırım Stratejisi Nedir?

» Temel olarak Carrefour Bayrampaşa AVM’ye değer artışı, alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek amacıyla yatırım yapmaktır.

 

Fon Pay Değeri Nasıl Hesaplanır ve nereden izlenir?

» Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon fiyatı günlük olarak internet sitemizde ilan edilmekte ve yatırımcılar aynı zamanda MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve Akbank Saklama hesaplarında katılım paylarını takip edebilmektedir.

 

Fona Girişler Devam Ediyor mu?

» Fon aldığı yatırımla gerekli büyüklüğe ulaşmıştır ve bundan sonra yeni katılma payı ihracı etmeyecektir.

 

Nasıl Fon Satabilirim?

» Katılma paylarını elde ettikten sonra 5 yılı dolduran yatırımcılar, 4 ay önceden bildirmek şartı ile her yıl Haziran sonu ve Aralık sonu hesaplanan fiyat üzerinden fona iade yapabilirler. İlk beş yıl içinde fona iade olursa 30% ceza fona (diğer yatırımcılara) ödenir. Fona iade dışında, nitelikli yatırımcılar arasında pay devri mümkündür.

 

Yönetim Ücreti ve Performans Primi ne kadardır?

» Fon yönetim ücreti senelik 1,5%’dir ve aylık olarak tahsil edilir. Performans primi elde etmek için fonun gayrimenkul satışı yapması ve satışın en az gayrimenkule ilişkin giderler ve üzerine en az 15% net değer artışı ile yapılması gereklidir. Bu durum gerçekleştiğinde, aşan kısmın yarısı başarı primi olarak tahsil edilir.