Fon Yatırım Stratejisi Nedir?

» Fon’un amacı, kira getirili mülklere yatırım yaparak elde edilecek kira gelirleri üzerinden yatırımcılara düzenli ve artan oranda getiri sağlamaktır.

 

Ağırlıklı olarak yatırım yapılması planlanan sektör nedir?

» Fon ağırlıklı olarak İstanbul’da bulunan Ofis mülklerine yatırım yapmayı planlamaktadır.

 

Fon pay değeri nasıl hesaplanır ve nereden izlenir ?

» Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon fiyatı günlük olarak Kurucu’nun websitesinde ilan edilmekte ve yatırımcılar aynı zamanda MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve Saklama hesaplarında katılım paylarını takip edebilmektedir.

 

Nasıl fon alabilirim ?

» Fon almak için nitelikli yatırımcı olmak gereklidir. Saklama hesabı üzerinden fon alımı yapılabilir. Her çeyrek döneminde, yatırım komitesi karar verirse her ay sonunda  veya günlük olarak QPERP kodu ile Borsa İstanbul Nitelikli İşlem Pazarından alınıp; fona giriş yapmak mümkündür.

 

Nasıl fon satabilirim ?

» Katılma paylarını elde ettikten sonra iki yılı dolduran yatırımcılar, 3 ay önceden bildirmek şartı ile her yıl Haziran sonu ve Aralık sonu hesaplanan fiyat üzerinden fona iade yapabilirler. İlk bir yıl içinde fona iade olursa 10% ceza fona (diğer yatırımcılara) ödenir. Fona iade dışında, nitelikli yatırımcılar arasında pay devri mümkündür.

 

Yönetim ücreti ve performans primi ne kadardır?

» Fon yönetim ücreti senelik 1%’dir ve aylık olarak tahsil edilir. Fon’un getirisinin kıyaslanması amacıyla kullanılan kıstas (eşik değer) getiri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen değişim oranlarının aritmetik ortalamasıdır. Aylık dönemler itibariyle, fonun performans ücreti hesaplaması öncesi tespit edilen geçici birim pay değerinin dönem başı birim pay değerine göre artış oranının, kıstas getiri oranını aşan kısmının, dönem başı fon toplam değeri ile çarpılmasından oluşan matrahın %20’si kadar performans ücreti hesaplanır.