Fon yatırım stratejisi nedir?

» Fon, girişim sermayesi yatırımı olarak sadece Getir Perakende Lojistik A.Ş.’ye yatırım yapacaktır. Yatırımdan çıkış yapıldığında fon tasfiye olup paralar yatırımcılara dağıtılacaktır.

 

Fona nasıl yatırım yapabilirim?

» Adım 1 : Türkiye İş Bankası A.Ş. veya Akbank T.A.Ş’ de adınıza bir fon saklama hesabı açmak. 

» Adım 2: Re-pie Portföy Yönetimi A.Ş. ile Getir Fonu yatırımcı sözleşmesi imzalamak. 

» Adım 3: Yatırım miktarını Türkiye İş Bankası A.Ş. veya Akbank T.A.Ş’ deki hesabınıza yatırmak.

» Adım 4: Re-pie Portföy Yönetimi A.Ş.’ ye fon alım talimatı vermek.

» Adım 5: Fon paylarınızın bankadaki hesabınıza geçmesi ve günlük fiyat takibi.

 

Minimum yatırım miktarı ne kadar?

» Fon, minimum 100.000 TL yatırım kabul etmektedir.

 

Fon pay değeri nasıl hesaplanır ve nereden izlenir?

» Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon fiyatı günlük olarak websitemizde ilan edilmekte ve yatırımcılar aynı zamanda MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve İş Bankası veya Akbank Saklama hesaplarında katılım paylarını takip edebilmektedir. Getir Perakende Lojistik A.Ş.’nin değerleme raporu her çeyrek dört büyük denetim ve danışmanlık firmasından birinin raporu ile güncellenecektir. Fonun denetim raporları ise Ernst&Young tarafından hazırlanacak ve websitemizde yayınlanacaktır.

 

Fon süresi ne kadardır ve çıkış stratejisi nasıldır?

» Fon, 7 yıllıktır. Bu sürenin son 2 yılı tasfiye dönemidir. Getir Perakende Lojistik A.Ş. halka arz olur ise veya şirkette kontrol değişikliği olur ise Fon’un o fiyattan satım hakkı vardır. Bu opsiyonlar gerçekleşmez ise 7 yılsonunda şirket paylarını enflasyon + %3 bileşik yıllık getiri ile geri almayı taahhüt eder. Fon, şirket onayı ile paylarını 3. Kişilere de devir edebilir. Bu senaryolardan biri gerçekleştiği durumda, Fon yatırımcılara paralarını dağıtarak tasfiye olacaktır.

 

Nasıl fon satabilirim?

» Katılma paylarını elde ettikten sonra; her gün nitelikli yatırımcılar arasında pay devri yapmak mümkündür. Bu pay devri, Borsa İstanbul Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı’nda veya Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) üzerinden yapılabilir.

 

Kazançlarda vergi durumu nasıldır?

» Şahıs adına yapılan yatırımlarda, elde edilen kar üzerinden %10 stopaj nihai vergidir ve bankada direkt olarak kesilir. Temettü ödemesinde ise elde edilen gelirin yarısı gelir vergisinden muaftır. Şirket üzerinden yapılan yatırımlarda ise, temettü ödemesinde vergi yoktur ve yatırım miktarı kurumlar vergisinden indirilebilir.

 

Yönetim ücreti ve Performans primi ne kadardır?

» Fona yatırım yapıldıktan sonra yönetim ücreti fondan ve fonun gelirlerinden tahsil edilmektedir. Performans primi ise yatırımdan çıkış yapıldığında tahsil edilir. Yönetim ücreti senelik %2’dir. Performans primi ise enflasyon üstü getiri sağlanır ise aşan kısmın %20’sidir.