Re-Pie Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu;

finans, enerji, sağlık, lojistik, gıda, tarım, perakende, yazılım, bilişim ve benzeri

sektörlerde teknolojik çözüm üreten şirketlere yatırım yapma hedefi taşımaktadır.

Fon ile ilgili detaylar; yatırımcı sunumu, iç tüzük ve ihraç belgelerinde yer almaktadır.