Anadolu Stratejik GYF

 

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu, Türkiye’de stratejik arsa ve arazilere yatırım yaparak orta ve uzun vadede sermaye büyümesi sağlamayı ve bu suretle ihraç belgesinde belirtilen hedef getiri oranına ulaşmayı amaçlamaktadır.

 

Yatırım Komitesi, kentsel tasarım ve planlama, kadastro, jeolojik etüt danışmanlığı vb. konularda, danışmanlardan gelecek bölgeleme çalışmalarını detaylı inceler, kentteki nüfus hareketleri, kamu yatırımları, altyapı çalışmaları, özel sektör sanayi ve hizmet sektörleri yatırımları verilerini analiz eder ve söz konusu kente yatırım yapılıp yapılmayacağı, yatırım yapılacaksa yüz ölçüm ve meblağ kriterlerine göre ne kadar yatırım yapılacağı konularına karar verir.

 

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu detaylı bilgileri için yatırımcı sunumunu, iç tüzüğü, ihraç belgesini, fon performans raporlarını ve bağımsız denetim raporlarını inceleyiniz.

 

Fona katılmak ve daha detaylı bilgi almak için  [email protected] veya 0212 286 30 52 numaralı telefondan irtibata geçiniz.