Sıkça Sorulan Sorular Cover Resim

Sıkça Sorulan Sorular

Girişim sermayesi (venture capital), yeni işletmelerin veya küçük ölçekli işletmelerin büyümesi ve gelişmesi için sağlanan finansmandır. Bu finansman genellikle riskli yatırımları kapsar ve uzun vadeli getiriler elde etmek için kullanılır. Girişim sermayesi, girişimcilere sermaye, işletme bilgisi ve deneyimi sağlayan yatırımcılar tarafından sağlanır. Bu yatırımcılar genellikle girişim sermayesi fonlarına veya özel yatırım şirketlerine aittir.

Girişim sermayesi (venture capital), yeni işletmelerin veya küçük ölçekli işletmelerin büyümesi ve gelişmesi için sağlanan finansmandır. Bu finansman genellikle riskli yatırımları kapsar ve uzun vadeli getiriler elde etmek için kullanılır. Girişim sermayesi, girişimcilere sermaye, işletme bilgisi ve deneyimi sağlayan yatırımcılar tarafından sağlanır. Bu yatırımcılar genellikle girişim sermayesi fonlarına veya özel yatırım şirketlerine aittir.

GSYF, "Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Girişim sermayesi yatırım fonları, özel yatırım şirketleri tarafından yönetilen ve yatırımcılardan toplanan sermaye ile yeni işletmelere ve girişimlere yatırım yapmak amacıyla kullanılan fonlardır. GSYF, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kurallar ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyet göstermek zorundadır.

Girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapmak, yüksek riskli bir yatırım olduğundan, yatırımcıların yatırım hedeflerine, risk toleranslarına ve finansal durumlarına uygun olup olmadığını dikkate almaları önemlidir. Bu nedenle GSYF yatırımcılarının nitelikli yatırımcı olduklarını beyan etmeleri beklenmektedir. Ayrıca, girişim sermayesi yatırım fonlarının yatırım süreleri genellikle uzun olduğu için, yatırımcıların bu süreyi göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin mevzuat ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, girişim sermayesi yatırım fonları, sermaye piyasaları mevzuatı çerçevesinde düzenlenir ve yönetilir.

Türkiye'de girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin mevzuat, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenir. SPK'nın "Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Tebliği"nde, girişim sermayesi yatırım fonlarının oluşturulması, yönetimi ve denetimi ile ilgili tüm usul ve esaslar belirlenmiştir.

Girişim sermayesi yatırım fonları, yüksek potansiyelli yeni girişimlere yatırım yaparak, şirketlerin büyümesine ve başarılı olmalarına katkıda bulunmayı amaçlayan yatırım araçlarıdır. İşleyişleri aşağıdaki adımları içerir:

Yatırım aşaması: Girişim sermayesi yatırım fonları, genellikle önceden belirlenmiş bir sektör veya konuda yatırım yaparlar. Girişim sermayesi yatırım fonu yöneticileri, yüksek potansiyele sahip girişimleri ve şirketleri araştırır ve değerlendirirler. Bu aşamada, girişimlerin finansal sağlamlığı, işletme ve yönetim yeterlilikleri, yenilikçi fikirleri, büyüme potansiyelleri, rekabet avantajları, pazarlama stratejileri ve beraberinde getirdikleri riskler analiz edilir.

Yatırım kararı: Girişim sermayesi yatırım fonu yöneticileri, yatırım yapacakları girişimleri ve şirketleri seçtikten sonra, yatırım kararını verirler. Bu karar, genellikle yatırım miktarını, yatırım yapılacak dönemi ve yatırım yapılan şirketin hakları ile sorumluluklarını içeren detaylı bir yatırım anlaşmasıyla belirlenir.,

Destek aşaması: Girişim sermayesi yatırım fonları, yatırım yaptıkları şirketlere işletme danışmanlığı, pazarlama ve satış desteği, işletme ağı ve tecrübesi gibi destekler sağlarlar. Bu destekler, şirketlerin büyümesine ve başarılı olmalarına katkıda bulunur.

Çıkış aşaması: Girişim sermayesi yatırım fonları, yatırım yaptıkları şirketlerin büyümesi ve değer kazanması ile birlikte, yatırımını geri çıkarmak ve kar elde etmek için çıkış stratejileri geliştirirler. Bu stratejiler arasında, şirketin halka arzı, satışı veya birleşmesi gibi seçenekler yer alabilir.
Yatırım dönemi sonu: Girişim sermayesi yatırım fonları, belirli bir süre boyunca yatırım yaparlar. Yatırım dönemi sonunda, yatırımcılara geri ödeme yaparak, yatırım getirisi sağlarlar.
Toplumsal fayda: Girişim sermayesi yatırım fonları, genellikle yenilikçi fikirleri olan ve toplumsal fayda sağlayan şirketlere yatırım yaparlar. Bu sayede, yatırımcılar, toplumsal faydaya katkıda bulunurken, finansal getiri de elde ederler.

Girişim sermayesi yatırım fonları, yüksek riskli yatırımlar oldukları için, yatırımcıların finansal durumlarına ve yatırım hedeflerine uygun olduğundan emin olmaları gerekir.

Girişim sermayesi yatırım fonları, yüksek potansiyelli yeni girişimlere yatırım yaparak, şirketlerin büyümesine ve başarılı olmalarına katkıda bulunurken, yatırımcılara da birçok avantaj sağlarlar:
Yüksek getiri potansiyeli: Girişim sermayesi yatırım fonları, yatırım yaptıkları şirketlerin büyümesi ile birlikte, yüksek getiri potansiyeli sunarlar. Girişim şirketleri, genellikle daha büyük şirketlerin yapamadığı yenilikçi fikirler ve iş modelleri ile pazarlarda rekabet avantajı sağlarlar.

Yönetim kolaylığı: Girişim sermayesi yatırım fonları, yatırımcıların portföylerini yönetme ve takip etme sürecini kolaylaştırırlar. Yatırımcılar, birkaç girişim sermayesi yatırım fonuna yatırım yaparak, çok sayıda farklı şirkete yatırım yapabilirler.

İşletme deneyimi: Girişim sermayesi yatırım fonu yöneticileri, genellikle işletme ve yönetim konusunda deneyimli kişilerdir. Bu nedenle, yatırım yaptıkları şirketlere işletme danışmanlığı, pazarlama ve satış desteği gibi konularda destek sağlarlar.

Girişim ekosistemi: Girişim sermayesi yatırım fonları, girişimlerin büyümesi ve başarılı olmaları için gerekli olan işletme ağına sahiptirler. Bu ağ, girişimlerin müşteri bulmaları, iş ortakları edinmeleri ve finansman sağlamaları için yardımcı olur.

Türkiye'de girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılmaktadır. Girişim sermayesi yatırım fonlarının oluşturulması, yönetimi ve denetimi ile ilgili tüm usul ve esaslar, SPK'nın "Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Tebliği" ile belirlenmektedir.

Bu tebliğe göre, girişim sermayesi yatırım fonları, yalnızca özel amaçlı fon olarak ve girişim sermayesi yatırımı yapmak amacıyla kurulurlar. Girişim sermayesi yatırım fonları, hisse senedi, tahvil ve bono gibi sermaye piyasası araçlarından farklı olarak risk oranı yüksek yatırım araçlarıdır.

GSYO, "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, yatırımcılardan topladıkları sermaye ile girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurulan ve yönetilen ortaklıklardır. GSYO'lar, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kurallar ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyet göstermek zorundadır. GSYO'lar, hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören anonim şirketlerdir ve bu nedenle yatırımcılar, GSYO hisselerini borsada alıp satabilirler.

Kısa vadede neye yatırım yapmalı?
Kısa vadede yatırım yaparken, yatırım yapılacak miktarın risk düzeyi, getiri beklentisi ve likidite ihtiyacı gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Kısa vadede yatırım yapmanın genellikle daha yüksek risk taşıdığı unutulmamalıdır.

Re-Pie Portföy'ün yönettiği alternatif yatırım fonlarının likidite seviyeleri, fonun stratejisi ve yatırım yapılan varlık sınıflarına bağlı olarak değişir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Re-Pie Portföy tarafından yönetilen alternatif yatırım fonlarının vergi avantajları, fonun türüne, yatırım yapılan varlık sınıflarına ve yatırımcının vergi durumuna bağlı olarak değişir.

Re-Pie Portföy'ün yönettiği alternatif yatırım fonlarında yatırım süreleri, fonun stratejisi ve yatırım yapılan varlık sınıflarına bağlı olarak değişir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Re-Pie Portföy'ün yönettiği alternatif yatırım fonlarına, yabancı yatırımcıların yatırım yapabilmesi için Türkiye'de yatırım yapmaya uygun düzenlemelere tâbi olmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kısa vadede yatırım yaparken, yatırım yapılacak miktarın risk düzeyi, getiri beklentisi ve likidite ihtiyacı gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Kısa vadede yatırım yapmanın genellikle daha yüksek risk taşıdığı unutulmamalıdır.

Gayrimenkul yatırım fonları (GYF), yatırımcılara gayrimenkul projelerine yatırım yapma ve bu projelerin getirisinden faydalanma imkânı sunan, profesyonel yöneticiler tarafından yönetilen fonlardır. GYF'ler, yatırımcıların çeşitli gayrimenkul projelerine kolaylıkla yatırım yapabilmelerini sağlar. Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) düzenleme ve denetimine tâbidirler.

Türkiye'nin ilk ve en büyük alternatif yatırım fonu yönetim şirketi olan Re-Pie Portföy, yatırımcıların gayrimenkul sektöründeki fırsatlardan yararlanmalarına yardımcı olmaktadır.

"GYF", "Gayrimenkul Yatırım Fonu"nun kısaltmasıdır. Gayrimenkul Yatırım Fonu, yatırımcılara gayrimenkul yatırımlarında çeşitlilik ve likidite sağlayan, aynı zamanda riski dağıtan alternatif yatırım aracıdır. Bu fonlar, gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkul ile ilgili haklara yatırım yaparak yatırımcılarına gayrimenkul fırsatlarına erişim imkânı sunar.

Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF), yatırımcılara çeşitli avantajlar sunar.
• GYF'ler, yatırımcılara çeşitlilik sağlar, çünkü bireysel gayrimenkul yatırımlarının aksine, bir GYF, farklı gayrimenkul projelerine yatırım yapar. Böylece yatırımcının riskini dağıtır ve potansiyel getirileri artırır.
• GYF'ler likidite sağlar, yani yatırımcılar hisselerini istedikleri zaman satma yeteneğine sahip olurlar.
• GYF'ler, gayrimenkul sektörüne giriş için doğrudan yatırıma göre düşük bir maliyet sunar. Bu sayede yatırımcılar bireysel olarak erişmesi zor gayrimenkul projelerine yatırım yapabilirler.
Tüm bu özellikler, GYF'leri, gayrimenkul sektöründe yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getirir.

GYF'ler, topladıkları yatırımlarla gayrimenkul projelerine finansman sağlar ve bu projelerin getirilerinden elde edilen geliri yatırımcılara dağıtır. Fon yöneticileri, portföydeki projeleri titizlikle seçer, etkin bir şekilde yönetir ve sürekli olarak değerlendirir. Bu sayede yatırımcılar, profesyonel bir ekip tarafından yönetilen gayrimenkul fonundan elde edilen getiriden fayda sağlarlar.

Türkiye'nin ilk ve en büyük alternatif yatırım fon yönetim şirketi Re-Pie Portföy, yatırımcılara düşük başlangıç yatırımı ve vergi avantajları sunarak gayrimenkul yatırım fonlarına kolay erişim imkânı sağlar. Bu sayede, farklı yatırımcı profilleri, gayrimenkul yatırım fonları ile değerli fırsatlardan yararlanabilir ve finansal hedeflerine ulaşabilirler. GYF yatırımcılarının nitelikli yatırımcı özelliklerine sahip olduklarını beyan etmeleri yeterlidir.

Gayrimenkul yatırım fonları, yatırımcıların gayrimenkul sektörüne yatırım yaparak potansiyel getirilerden faydalanmalarını sağlayan finansal araçlardır.
Gayrimenkul yatırım fonu mevzuatı ise, sektörün düzenli ve şeffaf bir şekilde işlemesini sağlamak, yatırımcıların haklarını güvence altına alarak korumak ve yatırım süreçlerinde karar vermelerine yardımcı olacak bilgiler sunmak amacıyla oluşturulmuş kapsamlı bir yapıdır. Bu sayede, yatırımcılar güvenle gayrimenkul yatırım fonlarına yatırım yapabilir ve finansal hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım atabilirler.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fonların işleyişi ve yönetimi ile ilgili detaylı düzenlemeleri belirler ve yatırımcıların menfaatlerini korumak üzere gerekli denetimleri düzenli olarak gerçekleştirir. Fonların kuruluşu, yönetimi, denetimi ve yatırım süreçlerine ilişkin detaylar, SPK tarafından belirlenen mevzuat kapsamında açıkça belirtilir.

Gayrimenkul yatırım fonu tebliği, gayrimenkul yatırım fonlarının işleyişine ve düzenlemelerine ilişkin resmi kuralları ve yönetmelikleri içeren belgedir. Türkiye'nin ilk ve en büyük alternatif yatırım fon yönetim şirketi Re-Pie Portföy sayesinde, yatırımcılar bu fonlara kolayca erişebilir ve değerli fırsatlardan faydalanarak finansal hedeflerine ulaşabilirler. Gayrimenkul yatırım fonu tebliğinde yer alan kurallar, yatırımcıların güvencesi ve sektörün şeffaflığı açısından önemlidir.

GYO, “Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı”nın kısaltmasıdır. Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenen ve denetlenen bir yatırım aracıdır.

GYO'lar, yatırımcılara gayrimenkul projelerine yatırım yapma fırsatı sunarlar ve riski dağıtarak yatırımcıların emlak piyasasına daha güvenli bir şekilde giriş yapmalarını sağlarlar. GYO'lar, değer artışı ve kira geliri elde etme potansiyeli olan gayrimenkulleri satın alır, geliştirir ve yönetirler. Yatırımcılar, hisse senedi alım satımı yoluyla GYO'lara yatırım yapabilirler. Bu, yatırımcılara geniş bir gayrimenkul portföyüne sahip olma ve bu portföyün getirilerinden faydalanma imkânı sağlar.

GYF'ler, konut, AVM, otel, iş merkezi ya da lojistik merkezi gibi her türlü ticari mülkler, endüstriyel veye turistik gayrimenkul projeleri de dahil olmak üzere gayrimenkul olarak sınıflandırılan tüm varlıklara yatırım yapabilir.

GYF'lere yatırım yaparken, fonun yönetim şirketi, yatırım stratejisi, risk seviyesi, masraf ve komisyon oranları gibi faktörleri değerlendirmeniz önemlidir.

GYF'lere yatırım yaparken vergi avantajı, yatırım yapılan fonun türüne ve yatırımcının vergi durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bazı fonlar, yatırımcılarına vergi avantajı sunar.

GYF'lerin yatırım dönemi, fonun yatırım stratejisine ve projelerine bağlı olarak değişir. Yatırım dönemi, kısa vadeli (birkaç ay) ya da uzun vadeli (birkaç yıl) olabilir.

GYF'ler, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenir ve denetlenir.

GYF'lere yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken riskler arasında piyasa, likidite, kredi ve yönetim riskleri bulunur.

GYF'lerin getirisi, yatırım yapılan projelerin başarısı ve piyasadaki genel ekonomik koşullara bağlı olarak değişir. Getiri oranları, geçmiş performansın analizi ve gelecek dönemlere yönelik tahminlere dayalı olarak belirlenir. Re-Pie Portföy tarafından yönetilen GYF’lerin performansı düzenli olarak herkesin erişimine açık biçimde bültenlerle paylaşılır.

Re-Pie Portföy'ün yönettiği fonlarda kar dağıtımları, fonun stratejisi ve yatırım dönemine bağlı olarak değişir.

Yatırım fonlarının getirisi, yatırım yapılan fonun türüne, içerdiği varlık sınıflarına, yatırım süresine ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişir. Uzun vadeli yatırımlarda, yatırım fonları yatırımcılara çeşitli varlık sınıflarından getiriler sunabilir. Ancak, yatırım fonları yüksek risk içerebilir ve yatırımcıların kendi risk toleranslarını dikkate almaları önemlidir.

Menkul kıymet yatırım fonu, yatırımcıların paralarını bir araya getirerek, profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilen ve çeşitli menkul kıymetlere (hisse senetleri, tahviller, vb.) yatırım yapan bir finansal üründür.

Yatırım fonları, risk ve getiri profillerine göre farklılık gösterebilir. Yatırım hedeflerinize, risk iştahınıza ve yatırım sürenize uygun fonları tercih etmelisiniz.

Yatırım fonları, riskin dağıtılması, profesyonel portföy yönetimi, likidite, düşük başlangıç sermayesi ve vergi avantajları dahil olmak üzere bir dizi dikkat çekici avantaja sahiptir.

Yatırım fonlarında risk, fonun içerdiği menkul kıymetlerin değerindeki dalgalanmalardan kaynaklanır. Risk seviyesi, fonun yatırım stratejisine ve içerdiği menkul kıymetlerin türüne bağlı olarak değişir.

Yatırım fonlarında minimum yatırım tutarı, fonun türüne ve yönetim şirketine bağlı olarak değişir. Genellikle düşük başlangıç tutarlarıyla yatırım yapmanız mümkündür.

Yatırım fonları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenir ve fon yönetim şirketleri, yatırımcıların haklarını korumaya yönelik düzenlemelere tabidir. Bununla birlikte, yatırım fonlarından getiri garanti edilemez ve risk içerir.

Yatırım fonlarını değerlendirmek için belirli bir süre yoktur. Yatırım sürenizi, risk iştahınıza ve yatırım hedeflerinize göre belirlemelisiniz.

Yatırım fonlarında portföy çeşitlendirmesi, farklı risk ve getiri profillerine sahip fonlara yatırım yaparak gerçekleştirilir. Bu sayede, riskin dağıtılması ve daha dengeli bir yatırım yapısı sağlanır.

Evet, yabancı yatırımcılar Türkiye'deki yatırım fonlarına yatırım yapabilirler. Ancak, yabancı yatırımcıların yatırım yapabilmeleri için bazı prosedürlere uymaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yatırım fonlarının likidite riski, fonun yatırım yaptığı menkul kıymetlerin piyasalarının likidite durumuna bağlıdır. Genellikle, yatırım fonları düşük likidite riskine sahip finansal ürünlerdir.

Yatırım fonları hakkında detaylı bilgiye web sitemiz üzerinden veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Investment funds are an investment instrument that enables investors to invest in accordance with a specific investment strategy. However, there are several key factors to consider when choosing a investment fund. Factors to consider when choosing an investment fund:

Investment objectives: It is of paramount importance that investors choose a mutual fund that suits their investment objectives.

Performance: The track record of the investment fund is also crucial. Investors can make a decision based on the fund's track record of at least 5 years. Nevertheless, the past performance of the fund does not guarantee its future performance, it can only be used as a reference.

Management fees: Management fees of investment funds can reduce the returns investors receive. Investors can choose the fund with the most optimal fee by comparing management fees.

Risk level: Investors should also consider the risk levels of investment funds. High risk funds can offer high returns; however, they should be suitable for investors' risk tolerance.

Fund manager: Investors should also pay attention to the experience and track record of the people who manage mutual funds. A successful fund manager can play an important role in the success of the fund.

Assets of the Fund: Investors should also pay attention to the assets and investment allocation of the fund. A diversified portfolio can reduce risk. It is of paramount importance that investors choose an investment fund that suits their needs, objectives and risk tolerance.

Emeklilik yatırım fonları, bireysel emeklilik sistemi kapsamında tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcılara sunulan, profesyonel yöneticiler tarafından yönetilen ve çeşitli yatırım araçlarına yatırım yapan fonlardır. Bu fonlar, yatırımcıların risk ve getiri beklentilerine uygun olarak dikkatle seçilen yatırım araçlarından oluşur.

Emeklilik yatırım fonlarının avantajları arasında profesyonel yönetim, yatırım çeşitliliği, risk dağılımı, uzun vadeli tasarruf ve devlet katkısı bulunmaktadır. Bu fonlar sayesinde, yatırımcılar geleceklerini güvence altına alarak birikimlerini değerlendirebilirler.

Emeklilik yatırım fonlarının risk seviyeleri, yatırım yapılan araçların çeşitliliğine ve fonun yatırım stratejisine bağlı olarak değişir. Fonlar, düşük, orta ve yüksek risk seviyelerine sahip olabilir. Yatırımcılar, risk toleranslarına uygun fonları tercih etmelidir.

Emeklilik yatırım fonlarında minimum yatırım tutarı, fon yöneticisi ve yatırımcının tercihlerine bağlı olarak değişir. Genellikle, düşük tutarlarla başlangıç yapılabilir ve zaman içinde yatırım miktarı artırılabilir.

Emeklilik yatırım fonlarında portföy yönetimi, profesyonel portföy yöneticileri tarafından gerçekleştirilir. Portföy yöneticileri, yatırımcıların risk ve getiri beklentilerine uygun yatırım araçlarını seçerek, fonun performansını optimize etmeye çalışır.

Emeklilik yatırım fonlarının performansı, fonun getiri oranları ve risk seviyeleri üzerinden ölçülür. Fonların performansını değerlendirmek için, yıllık ve dönemsel getiri oranları, risk seviyeleri ve benzer fonlarla karşılaştırma yapılabilir.

Emeklilik yatırım fonlarına 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes yatırım yapabilir. Ayrıca, Türkiye'de yerleşik olmayan yabancı uyruklu kişiler de emeklilik yatırım fonlarına yatırım yapabilirler.

Emeklilik yatırım fonlarına yatırım yaparken, ekonomik koşullar, faiz oranları, küresel ve yerel piyasa trendleri gibi faktörleri de dikkate almak önemlidir.

Özel portföy yönetimi, yatırımcıların bireysel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre tasarlanan, profesyonel yöneticiler tarafından gerçekleştirilen yatırım stratejileridir. Re-Pie Portföy, müşterilerine özel portföy yönetimi hizmeti sunarak, yatırımcıların risk ve getiri beklentilerine uygun stratejiler geliştirir.

Özel portföy yönetimi hizmetinin avantajları arasında; bireysel yatırım hedeflerine ve risk toleransına uygun stratejilerin belirlenmesi, profesyonel yöneticiler tarafından sürekli izlenen ve optimize edilen portföyler ile yatırımcının ayırması gereken zamanın ve bilgi gereksiniminin azalması sayılabilir.

Re-Pie Portföy, özel portföy yönetimi sürecinde, yatırımcının risk toleransına uygun stratejiler belirleyerek ve sürekli olarak portföyü izleyerek risk yönetimini sağlar.

Re-Pie Portföy'ün özel portföy yönetimi hizmetinin maliyeti, müşteriye özelleştirilmiş hizmet ve portföy büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Re-Pie Portföy, özel portföy yönetimi hizmetinde, yatırımcının risk ve getiri beklentilerine uygun olarak, farklı varlık sınıfları, sektörler ve coğrafyalar arasında dengeli bir portföy dağılımı sağlar.