Yetki Belgesi  Cover Resim

Hakkımızda

Yetki Belgemiz

Yetki Belgesi Nedir?

Yetki belgesi, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca taşınmaz malların devir işlemi sırasında tüzel kişiliğe sahip olanlardan istenen ve bu kişinin temsilcisi dahil gayrimenkul alım satımı yapabilme izni olduğunu gösteren belgedir